OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 13.09.2019 06:23:21

Mgr. Bernadetta Hrebeňárová  -  BERNADETTA-MASÁŽE

ReikiTOPlist

Reiki

 

 
Reiki lieči človeka komplexným spôsobom. Poskytuje mu pohľad na seba samého, čím je možné konštatovať, že lieči nielen telo, ale aj dušu a myseľ - osobnosť človeka.
 
 
Reiki je fyzikálne registrovateľná energia a súčasne nie je možné v súčastnosti ju nahradiť inými dostupnými zdrojmi energie.
 
 
V USA boli v Ústave pre prácu s energiami zhotovené infračervené fotografie, z ktorých bolo zistené, že v priebehu liečenia metódou Reiki mali ruky liečiteľa v okamžiku odovzdávania energie teplotu až 48°C. Primárne sa jednalo o emitáciu energie prúdiacu po kanále - meridiáne, ktorý nazývame kanál zdravia, ako sekundárny fyzikálne merateľný prejav to bola teplota rúk.
Vzťah medzi energiou a produkovaním tepla ako sekundárneho prejavu je jednoducho demonštrovaný pokus, ktorý si môže každý vyskúšať.
Trením, na ktoré musíme vynaložiť určitú energiu, vzniká teplo.
 
 
Reiki je obľúbenou prírodnou liečebnou metódou, ktorú objavil Dr. Mikao Usui v starých tibetských spisoch.
Metóda, ku ktorej Usui dospel dosahuje v súčasnosti svetovú popularitu. Vo svete je známych veľa rôznych typov škôl Reiki, všetky sú nejako prispôsobené osobným predstavám, možnostiam a schopnostiam autorov a zakladateľom.
 
 
Faktom však ostáva, že všetky vychádzajú z jediného zdroja, ktorým je Usui Reiki.
Prednosťou tejto metódy zasvätenia - naladenia je, že nepredpokladá bioterapeutické schopnosti uchádzača.
Učiteľ - Majster Reiki predáva túto schopnosť účastníkom kurzu takzvaným zasvätením - iniciaciou.
Reiki nie je žiadnym náboženským združením, sektou alebo ekonomickou skupinou.
V podstate ale hlása prazáklad všetkých náboženstiev - lásku.